25 Squadron

DH 4 A7865 bij Oudenburg

Bij de kustgemeente Oudenburg claimde Lt H. Bongartz (Jasta 36) een DH 4. Waarschijnlijk betrof het hier de bommenwerper van de bemanning 2nd Lt R. P. Pohlmann/2nd AM R. Ireland, die volgens Britse opgave bij Deinze brandend naar omlaag ging - beiden liggen te Harelbeke - op Irelands grafsteen staat zijn sterfdatum verkeerd vermeld.

Locatie

Oudenburg
België
BE

Adolf Van Melckebeke - Navigator op Mosquito

Na de Eerste Wereldoorlog gingen vele Vlaamse landbouwersgezinnen hun geluk in het buitenland beproeven. Uit Grotenberge, vandaag een deelgemeente van Zottegem, vertrok Jules Van Melckebeke met zijn echtegenote, Aimée Claus richting Frankrijk. In Deuil werd op 12 april 1922 hun tweede zoon geboren, Adolf. In 1930 keert het gezin Van Melckebeke, een illusie armer en drie kinderen rijker, terug naar Grotenberge om de achtergelaten zuivelboerderij verder uit te bouwen. De jonge Adolf loopt school in het "Gesticht" van Zottegem en volgt zijn lagere middelbare studies te Ronse.

Locatie

Bendish Hall , Cambridgeshire
Groot Brittannië
Cambridgeshire GB

Mosquito te Bendish Hall - Adolf Van Melckebeke

Na de Eerste Wereldoorlog gingen vele Vlaamse landbouwersgezinnen hun geluk in het buitenland beproeven. Uit Grotenberge, vandaag een deelgemeente van Zottegem, vertrok Jules Van Melckebeke met zijn echtegenote, Aimée Claus richting Frankrijk. In Deuil werd op 12 april 1922 hun tweede zoon geboren, Adolf. In 1930 keerde het gezin Van Melckebeke, een illusie armer en drie kinderen rijker, terug naar Grotenberge om de achtergelaten zuivelboerderij verder uit te bouwen. De jonge Adolf liep school in het "Gesticht" van Zottegem en volgde zijn lagere middelbare studies te Ronse.

Locatie

Bendish Hall
Groot Brittannië
GB