Ornis III

De Ornis III, een vroege helikopter

De Franse ir. Henry Villard was de uitvinder van de ‘Ornis’ helikopter. Op verzoek van ir. Kennis, burgemeester van Schaarbeek, was hij naar België gekomen waar hij hoopte heel wat meer erkenning en financiële steun voor zijn extravagant ogende schepping te vinden dan in zijn thuisland. Helaas ook in Brussel, tijdens het eerste in het Eeuwpaleis gehouden autosalon, had zijn ‘Ornis III’ bij de talrijke bezoekers slechts wat ironische commentaren en spottende opmerkingen uitgelokt. Alleen Koning Albert I leek de mogelijkheden van dit toestel naar waarde te schatten.

Locatie

Sint-Agatha-Berchem
België
BE