Avia BH 21

Avia BH 21 T-31 te Schaffen - Albert Janssens

Over de kraaklanding die Albert Janssens met zijn Avia BH 21 uitvoerde, berichtte de Standaard : "... wilde de jonge vlieger Janssens, welke alhier voor de eerste maal opsteeg op het vliegveld dalen. Denkelijk had hij de juiste ligging van de nederdalingsplaats niet bemerkt en kwam dan regelmatig neer - doch niet op het veld - maar midden den grooten steenweg. Alles bepaalt zich bij stoffelijke schade."

Het toestel sloeg overkop.

Locatie

Nieuwe Dijkstraat
Schaffen
België
BE

Avia BH 21 T-43 te Nijvel - Jacques Demeuse

Over het ongeval met de Avia T-43 berichtte De Standaard: "Op het vliegveld van Nijvel, op het oogenblik dat een vliegtuig de lucht in steeg, daalde een ander toestel. Ten einde een botsing te voorkomen, zwenkte de piloot, Jacques Deneux (sic - het moet Demeuse zijn), reserve-luitenant van Waver, derwijze dat zijn toestel omsloeg. De piloot werd licht gewond. Het vliegtuig kwam deerlijk gehavend uit den slag."

Locatie

Nijvel
België
BE

Avia BH 21 T-32 te Oostende - André Moulin

Avia BH 21 T-34 te Bonsecours

De Avia van sergeant Marcel Vincent viel boven Fleurus haast uit elkaar, en de piloot slaagde er net in met zijn valscherm te springen. Hij landde op het dak van een woning van het gehucht Bonsecours. Hij was licht gewond aan de ogen. Het toestel stortte reddeloos neer bij de rue de l'Observatoire.

Locatie

rue de l'Observatoire
Fleurus
België
BE

Avia BH 21 T-36 te Bierset

Tijdens de vliegmeeting van Bierset crashte André Moulin met zijn Avia bij het opstijgen. De piloot overleefde het ongeval. Het toestel was afgeschreven.

Locatie

Bierset
België
BE

Avia BH 21 T-24 te Nijvel

Kapitein Georges Hansoul steeg met zijn Avia BH-21 op van Nijvel, toen het toestel op nauwelijks vijf meter hoogte terug naar omlaag dook. Het vliegtuig was vernield, Hansoul was gewond aan het aangezicht.

Locatie

Nijvel
België
BE

Avia BH 21 te Gosselies - Edouard Tollet

Luitenant Edouard Tollet, tespiloot bij Fairey, voerde een proefvlucht uit met een Avia BH 21 toen zijn stuurknuppel plots afbrak. De man maakte zijn gordels los om met zijn valscherm te springen, tot bleek dat de parachute bleef haken achter een onderdeel in de cockpit. Er bleef Tollet niets anders dan terug te gaan zitten, en met het voetenstuur en de gashendel het vliegtuig terug enigszins onder controle te houden. Hij slaagde terug te keren naar het vliegveld en zijn toestel, zij het erg hard, aan de grond te zetten. De Avia was vernield, maar de piloot bleef ongedeerd.

Locatie

Gosselies
België
BE

Avia BH-21 T-29 te Petit-Roeulx - Norbert Leboutte

Luitenant Norbert Leboutte voerde was acrobatie uit boven het vliegveld Nijvel, toen de stuurknuppel van zijn Avia BH 21 plotseling brak. Toch wist de piloot de controle enigszins te behouden - hij vloog in rechte lijn richting Petit-Roeulx en voerde er een kraaklanding uit. Hij raakte licht gewond, maar het toestel met registratie T-29 was helemaal vernield.

Generaal Gillieaux en majoor Iserentant gelastten een onderzoek naar dit vreemde incident, waaruit bleek dat het hier om een geïsoleerd geval ging.

Locatie

Petit-Roeulx
België
BE

Avia BH 21 T-17 te Thines - Louis 'Ernest' Verhoeven

Adjudant-vlieger Louis 'Ernest' Verhoeven (°27 april 1899 - Brussel) had verlof zonder wedde bekomen en werd instructeur aan de burgerlijke vliegschool die te Gosselies gevestigd was. Op zaterdag 2 juli begaf hij zich als reservist naar het vliegveld van Nijvel voor een prestatievlucht op een Avia BH-21 van 5/II/2.

Locatie

1402 Thines
België
BE

Avia BH 21 T-8 te Haut-Ittre - Joris Van Pottelberge

Omstreeks 11u.30 vlogen vijf Avia BH-21 boven de gemeente Braine-le-Château. Een van de toestellen, de T-8 waarin sergeant-vlieger Joris Van Pottelberge (°21 februari 1908 - Klein-Sinaai) zat, geraakte in moeilijkheden en ging aan het tollen. De piloot kreeg zijn toestel niet meer onder controle, het stortte neer op het gehucht 'Longue Semaine' te Haut-Ittre. Van Pottelberge, die zware verwondingen opliep aan het hoofd, overleed in de ochtend van zaterdag 10 januari in het militair hospitaal te Brussel.

Locatie

1461 Haut-Ittre
België
BE

Pagina's