Provocatie boven de IJzerbedevaart - Farman F 192 OO-ALE

Tijdens de 11de IJzerbedevaart werd op de weide te Kaaskerke de IJzertoren ingehuldigd. Deze plechtigheid zou verstoord worden toen plots een vliegtuig laag boven de weide scheerde. Het was de Farman F 192 OO-ALE van Henri Abeele, die hiermee een opmerkelijke politieke actie uitvoerde.  Er dwarrelden duizenden tricolore vlaggetjes en strooibriefjes uit neer over de massa. In de pamfletten werd te keer gegaan “tegen de boze herders die onder voorwendsel ener godsdienstige bedevaart, haat en verdeling zaaien en een open strijd aangaan tegen de burgerlijke en geestelijke overheden”. Verder repten zij van ‘verraders en deserteurs’ die in de rug hadden geschoten en bijgevolg het recht niet hadden te spreken in naam van het Vlaamse volk. Het strooibiljet riep de bedevaarders op zich loyaal achter het Belgische vaderland en koning Albert te scharen.

Het incident zou grote gevolgen kennen - de massa reageerde woedend. Belgische vlaggen werden afgerukt en in brand gestoken. Elias verhaalt in zijn werk ‘25 jaar Vlaamse Beweging 1914/1939‘, hoe de oud-strijders van Oostduinkerke hun vlag, getooid met de nationale driekleur, per opbod verkochten op de grote markt van Diksmuide waarna zij door de kopers in brand werd gestoken. Voor de rijkswacht was dit voldoende om op de stroom bedevaarders in te stormen. Het kwam tot een hevige botsing waarbij tachtig bedevaarders werden gewond. De zaak kreeg haar beslag voor het gerecht, waarbij alleen bedevaarders werden veroordeeld.

Datum: 
29/06/1930
Toestel: 
Serienr. / Rompcode: 
Personalia: 
ABEELE Henri C J
Locatie
IJzerdijk 49
Kaaskerke
be
Type Locatie: 
Incident
Bronnen: 
Archief Walter Major
Nieuweorde.be