Farman F 192

Provocatie boven de IJzerbedevaart - Farman F 192 OO-ALE

Tijdens de 11de IJzerbedevaart werd op de weide te Kaaskerke de IJzertoren ingehuldigd. Deze plechtigheid zou verstoord worden toen plots een vliegtuig laag boven de weide scheerde. Het was de Farman F 192 OO-ALE van Henri Abeele, die hiermee een opmerkelijke politieke actie uitvoerde.  Er dwarrelden duizenden tricolore vlaggetjes en strooibriefjes uit neer over de massa. In de pamfletten werd te keer gegaan “tegen de boze herders die onder voorwendsel ener godsdienstige bedevaart, haat en verdeling zaaien en een open strijd aangaan tegen de burgerlijke en geestelijke overheden”.

Locatie

IJzerdijk 49
Kaaskerke
België
BE