Jan Olieslagers in Oran

ln de winter van 1909-1910, na de succesvolle meeting van Antwerpen/Wilrijk vertrok Jan Olieslagers naar Oran (Algerië). Hij sloeg de inwoners van deze stad met verbazing als hij gedurende 57 minuten boven hun hoofd cirkelde. Kort daarop slaagde hij erin gedurende 1 u 7 min. in de lucht te blijven evolueren, wat in die tijd zeker geen geringe prestatie was.

Een ongeval, dat hem bijna het leven kostte, maakte op 20 januari een voortijdig einde aan zijn vluchten boven Afrikaanse bodem: net op het moment dat hij het roer voluit uittrapte om telegraaflijnen te vermijden, schoof zijn voet van het stuur, waardoor zijn toestel toch nog de draden raakte en het zwaar op de grond plofte. Een vleugel raakte de telegraaflijn langs de spoorweg Oran - Alger en zijn toestel vatte vuur; dat Olieslagers ongedeerd bleef, is te danken aan zijn buitengewone koelbloedigheid. Eind januari 1910 verliet hij Oran en reisde naar Parijs, waar een nieuw toestel op hem wachtte.

Datum: 
20/01/1910
Toestel: 
Personalia: 
Olieslagers Jan
Locatie

Oran
dz
Type Locatie: 
Incident
Bronnen: 
Archief Walter Major