DH 4 O-BAIN te Folkestone - Prosper George

Omdat hij voor de oorlog geen officier was, geen persoonlijk vliegtuig bezat en bijgevolg geen militair piloot kon worden, werd Prosper Georges (°25 mei 1892 -Champion) vliegtuigwerktuigkundige. Door een tekort aan piloten besliste de legerleiding in het begin van de oorlog dat ook onderofficieren en soldaten voortaan konden opgeleid worden tot vliegenier. Georges nam de gelegenheid te baat en in 1916 behaalde hij zijn militair brevet in Etampes. Korte tijd nadien werd hij instructeur aan de Belgische Militaire Vliegschool te Villesauvage (Etampes) en leidde een honderdtal jongeren op tot oorlogspiloot. Na zijn demobilisatie verliet hij het leger en stapte over naar de SNETA.

De dag van het ongeval was Georges om 13u.43 van op Croydon opgestegen aan boord van de De Havilland DH-4 O-BAIN met als opdracht postzakken naar Brussel over te vliegen. In de omgeving van Folkestone kwam hij echter in een plots opgekomen dichte mist terecht. Toen hij trachtte zijn toestel aan de grond te zetten, ging dat over de kop. De zwaargekwetste piloot werd vanonder zijn verbrijzelde machine gehaald, maar stierf op vrijdag 28 januari 1921 aan de opgelopen verwondingen.

Het dagblad Ons Volk schreef nog :  "Luitenant Vliegenier P. George, de bekende vliegenier van het vliegplein te Evere, die dezer dagen tengevolge van een mislukte noodlanding met zijn postvliegtuig te Folkestone zwaar gekwetst werd en verleden vrijdag aan zijn wonden stierf. Luitenant George was wel een der populairste vliegers van ons land. Duizenden menschen, waaronder destijds ook onze redakteur, stegen met hem op boven Brussel en deden onder zijne hoede hunne eerste indrukken op van een vliegtocht."

 

 

Datum: 
25/01/1921
Serienr. / Rompcode: 
Organisaties: 
Personalia: 
Georges Prosper
Locatie

Folkestone
gb
Type Locatie: 
Incident
Bronnen: 
Bar André, Brackx Daniël, De Decker Cynrik, Lecomte Georges, Schelfaut Jacques: Gebroken Vleugels, Flying Pencil, Erembodegem, 2010
Ons Volk, jaargang 7, nummer 7, 3 februari 1921, blz 72.
Le Patriote Illustré, 6 februari 1921