De vlucht Brasschaat - Arlon - Oostende, een afstandsrecord van 650 km

Op 7 juli 1914, omstreeks 20.45 u, landde een gloednieuwe militaire tweedekker HF-20 onaangekondigd op het harde zand ter hoogte van het Oostendse luxueuze ‘Royal Palace Hotel”. Een peloton soldaten van het plaatselijke derde Linieregiment duwde behoedzaam de dubbeldekker naar de stadsloods “de Caters” om het toestel daar veilig in onder te brengen. Maar tot grote ontgoocheling van gezagvoerder kapitein Deschamp bleek dat de spanwijdte van het observatievliegtuig veel te breed was om het in de loods binnen te krijgen. Hij moest toen zijn toestel noodgedwongen onbeschut naast de loods achterlaten. Voorzichtigheidshalve stelde hij natuurlijk de ‘Farman militaire’ onder de hoede van een opgevorderde wacht die het kostbare tuig tegen de vaak wat al te opdringerige badgasten of souvenirjagers allerhande moest beschermen.

Een inderhaast toegesnelde reporter van “L’Echo d’Ostende” kon nog net achterhalen dat de kapitein met zijn observator, luitenant Peterman (andere bronnen vermelden luitenant Noterman), vier uur voordien uit Arlon was vertrokken en dat zij die voormiddag al uit Brasschaat naar Arlon waren gevlogen. In de loop van die dag hadden zij dus een afstand van 650 km afgelegd “par la voie des airs”. Dat betekende het vestigen van een nieuw Belgisch afstandsrecord in de vliegerij. Het spreekt vanzelf dat deze uitzonderlijke prestatie na een gepaste militaire hulde met een stevige “drink” in de mess der officieren werd gevierd.

’s Anderendaags vertrokken beiden om 17 uur terug naar Brasschaat. Met deze laatste vlucht voltooiden zij het voorgenomen driehoekige parcours dat bijna heel België overspande en waarmee zij een nog steeds erg sceptisch staande legerleiding onweerlegbaar bewezen dat een getrainde bemanning met behulp van een kompas en een goede wegenkaart een opgelegde reisroute met grote preciesheid en in een recordtijd kon vliegen.

Datum: 
07/07/1914
Toestel: 
Organisaties: 
Locatie


Type Locatie: 
Incident