R8883 / PR-K

Hawker Typhoon R8883 voor South Foreland - Maurice Vanneste

Onderluitenant-vlieger (Pilot Officer RAF) Maurice Vanneste (°25 juni 1918 Irchonwelz) ontsnapte al de 19 juni 1940 via Duinkerken naar Groot-Brittannië. Hij was toen dienstplichtige bij het 25e Bataljon Genie. Hij nam dienst bij de RAF en na zijn opleiding tot gevechtspiloot kwam hij op 16 maart 1943 toe in 609 Squadron. Daar was hem echter geen lang leven beschoren.

Locatie

CT16 1HJ South Foreland
Groot Brittannië
GB