P6930

Blenheim P6930 bij Vlijtingen

De Duitse flak blijft erg actief. De I./Flak 64 vergezelt de voorhoedetroepen van de 18. I.D. nabij Attenhoven om de oversteek van de Gete te verzekeren. De Blenheims van de RAF die opdracht kregen om een aantal recce’s uit te voeren boven het Albertkanaal zullen het geweten hebben.....

Locatie

Vlijtingen , Limburg
België
Limburg BE