BJ877 - IQ-Z

Wellington BJ877 bij Diest

Ook de raid naar Essen in de nacht van 16/17 september 1942 zou erg succesvol blijken - de Krupps-fabrieken leden zware schade -maar ook de Britse vliegeniers kregen het uitermate hard te verduren. Niet minder dan 10,6 % van de bommenwerpers ging verloren, wat neerkomt op 39 bommenwerpers.

Locatie

Diest
België
BE