42-75065 - SX-L

Thunderbolt 42-75065 te Ekeren

Een formatie Thunderbolts moest in de escorte voorzien van Liberators die Koblenz als doelwit hadden. Bij Antwerpen werden ze door Flak bestookt. 1st Lt Gordon S. Burlingame rapporteerde nadien: "We draaiden naar links om de Flak te vermijden. (...) Op 28 000 voet kwamen we toch in een erg nauwkeurige barrage terecht. We poogden de granaten te ontwijken, vlogen omhoog en omlaag, draaiden rond, tot ik merkte dat Lt Stiff een voltreffer incasseerde. Zijn toestel viel uit de wolken en tolde brandend naar omlaag. Ik verloor hem uit het oog toen ik weer eens moest draaien.

Locatie

Ekeren
België
BE