Militaire Luchtvaart

De Belgische Militaire Luchtvaart aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog

De Belgische luchtmacht was onderverdeeld in drieluchtvaartregimenten, elk met een specifieke activiteit. Elk regiment was onderverdeeld in een aantal groepen, en elke groep bevatte één of twee smaldelen. Ieder smaldeel kreeg tijdens de mobilisatieperiode een hulpvliegveld aangewezen (deze staan in onderstaand slagorder tussen haakjes) dat de piloten met hun machines bij eventuele vijandelijkheden zo snel mogelijk moesten vervoegen. Zoals we zullen zien was dit bij de Duitse aanval in de ochtend van 10 mei de redding van vele Belgische smaldelen.