Feldflieger Abteilung 38

Taube bij Ieper

Britse troepen beschoten bij Ieper een DFW Taube, die in een veld moest noodlanden. 's Avonds werden beide vliegeniers, Leutnant Richard Siebel en waarnemer Oberleutnant Gûnther von Heine, werden 's avonds door Belgische politie krijgsgevangen genomen.

Locatie

Ieper
België
BE