Bogohl 3 - 13.Staffel

Gotha bij Mariakerke

Te Mariakerke kwam Leutnant Fritz Rossow om het leven, een piloot van de 13.Staffel. Hij werd vijf dagen later op het ereperk van de Westerbegraafplaats bijgezet.

Locatie

Mariakerke
België
BE