5/II/2

Avia BH 21 T-43 te Nijvel - Jacques Demeuse

Over het ongeval met de Avia T-43 berichtte De Standaard: "Op het vliegveld van Nijvel, op het oogenblik dat een vliegtuig de lucht in steeg, daalde een ander toestel. Ten einde een botsing te voorkomen, zwenkte de piloot, Jacques Deneux (sic - het moet Demeuse zijn), reserve-luitenant van Waver, derwijze dat zijn toestel omsloeg. De piloot werd licht gewond. Het vliegtuig kwam deerlijk gehavend uit den slag."

Locatie

Nijvel
België
BE

Avia BH 21 T-17 te Thines - Louis 'Ernest' Verhoeven

Adjudant-vlieger Louis 'Ernest' Verhoeven (°27 april 1899 - Brussel) had verlof zonder wedde bekomen en werd instructeur aan de burgerlijke vliegschool die te Gosselies gevestigd was. Op zaterdag 2 juli begaf hij zich als reservist naar het vliegveld van Nijvel voor een prestatievlucht op een Avia BH-21 van 5/II/2.

Locatie

1402 Thines
België
BE

Avia BH 21 T-21 te Nijvel - Gaston 'Musson' Verton

De missie van 1ste sergeant-vlieger Gaston 'Musson' Verton (° 1 mei 1906 - Musson) was die vrijdag onder toezicht van zijn smaldeelcommandant luitenant-vlieger Désiré Guillaume acrobatische manoeuvres uit te voeren op een hoogte van 1.200 m ten noordoosten van het Nijvelse vliegveld. De voorgeschreven figuren waren twee loopings, twee roll’s en twee spins (tolvluchten). Omstreeks 11u.45 steeg Verton op aan boord van de Avia BH-21 T-1 en klom naar de voorgeschreven hoogte.

Locatie

1400 Nijvel
België
BE