541 Photographic Reconnaisance Unit

Spitfire PL900 te Watford - Joseph De Puysseleyr

Kapitein-vlieger (Flying Officer) Joseph De Puysseleyr DFC (°17 oktober 1918 Gent) was in 1940 nog bezig met zijn vliegopleiding toen het land bezet werd. Ook hij strandde in Marokko maar belandde in augustus 1940 in Groot-Brittannië. Gezien Jef Depuysseleyr nog niet gebrevetteerd was, zou hij zijn opleiding in de Royal Air Force verder zetten. Een jaar na zijn aankomst was hij operationeel in 131 Squadron en in november van dat jaar werd hij opgenomen in 350 Squadron.

Locatie

Watford
Groot Brittannië
GB