Taube

Taube bij Ieper

Britse troepen beschoten bij Ieper een DFW Taube, die in een veld moest noodlanden. 's Avonds werden beide vliegeniers, Leutnant Richard Siebel en waarnemer Oberleutnant Gûnther von Heine, werden 's avonds door Belgische politie krijgsgevangen genomen.

Locatie

Ieper
België
BE

Bommen op Engeland ?

Over het droppen vanuit een vliegtuig  van de eerste Duitse bom op Engeland is er al heel wat discussie geweest, en de man die men in het algemeen verantwoordelijk acht hiervoor is een Karl Caspar van Feld Flieger Abteilung 9 – een opdracht die hij op 25 oktober 1914 uitgevoerd zou hebben, samen met Oberleutnant Roos.  Toch is er geen enkel Brits rapport waaruit zou blijken dat er die dag op Britse bodem bommen vielen. Deze raid werd vanop een voorlopig onbekend Belgisch vliegveld uitgevoerd.

Taube bij Asse

Een Taube van de Feldflieger Abteilung 30 stort neer te Asse, bij het Kartelobos.  Leutnant Albrecht von Gronau komt om het leven, Oberleutnant Fritz Student raakte gewond.

Locatie

Kartelobos
Asse
België
BE

Taube bij Hastière

Franse troepen slagen er in een Duitse Taube met enkele welgemikte schoten tot landen te dwingen. Het is een toestel van de Feldflieger Abteilung 18. De piloot, Leutnant Walter Rocco is zwaar gewond en zal op 7 september overlijden.

Locatie

Hastière
België
BE

Taube bij Florenville

Franse troepen halen bij Florenville een Taube neer. Beide vliegeniers, Leutnant Ludwig von Lyncker en Leutnant Kurt von Schmickaly, zijn gewond en worden krijgsgevangen genomen. Dit was het eerste vliegtuig dat het Franse leger neerhaalde.

Locatie

Florenville
België
BE