Douglas DC-4/C-54

DC 4 OO-CBH te Schiphol

Op woensdagnamiddag 25 november 1953 nam de schitterende loopbaan van België's populairste piloot, Prosper Cocquyt, een onverdachte wending met fatale gevolgen. De bemanning van de uit Stockholm en Kopenhagen komende Douglas DC-4 OO-CBH, bereidde zich voor op de laatste tussenlanding te Schiphol, dat in de nevel verscholen lag. Hoofdpiloot Cocquyt had plaats genomen in de rechterstuurstoel met het oog de werkmethode van de links zittende gezagvoerder, die zijn jaarlijkse 'proficiency check' onderging, te beoordelen.

Locatie

Schiphol
Nederland
NL

Douglas DC-4/C-54