Douglas A-20 Havoc

Havoc bij Hunsdon - Joseph Deneys

Onderluitenant-vlieger (Pilot Officer) Joseph Deneys (°1 augustus 1918 Roosbeek) had bij de landing motorpech. Hij trachtte te landen op één motor maar hij verloor hoogte tijdens de laatste bocht en stortte neer. Hij was piloot van een Douglas A-20 Havoc van 85 Squadron bij de basis Hunsdon (Groot-Brittannië). Hij was als dienstplichtige in 1938 opgenomen in het leger maar in maart 1940 stelde hij zich kandidaat als leerling-piloot.

Locatie

Hundson
Groot Brittannië
GB