Decominnes

De gebroeders Decommines

De gebroeders Decommines

Op 28 april 1950 verscheen in “Het Kustblad” een artikel, geschreven door reporter Bob S., met als titel: “Oostende's Icarus en onze eerste vliegtuigbouwer”. De journalist had hiervoor Georges Decommines, de held van dit Oostendse gebeuren, willen interviewen, maar deze had botweg geweigerd. In een wat pompeuze stijl en met zeer weinig precieze gegevens schreef hij toen maar zijn wekelijkse bijdragevoor de toen vaste rubriek: “Wereldjes op zichzelf”.