Wassmer WA 51 Pacific

In het Belgisch civiel luchtvaartregister ingeschreven:

OO-BTX

OO-JCO

Datum: 
13/03/2013
Locatie