Vliegmeeting te Aalst, 3 september 1922

Op zondag 3 september 1922 werd “ten voordeele der Noodlijdende Slachtoffers van den Oorlog”  een “Monster Vliegmeeting” georganiseerd door de Aalsterse beau monde. De Ere-voorzitter van het bestuur was Baron Robrecht de Béthune, terwijl het bestuur in handen was van Alfred Boel, bijgestaan door mensen als Willy Breckpot, Pedro De Hert en Gustaaf Ducaju. Het programma zag er veelbelovend uit : één van de gasten was Jean Stampe. Voor 2 frank kreeg de belangstellende burger toegang op de weide van de heer Gust, die het terrein aan de Siesegemkouter-Gentsesteenweg kosteloos ten dienste gesteld had. Omstreeks 9 uur streken de eerste toestellen neer. In de namiddag  gaven de piloten dan hun kunsten ten beste : “kunstvliegtochten, krijgsgevechten, betoon- en uitlegvliegtochten, daling in valscherm (parachute), reisje tot verspreidingsdoel, luchtwandelingen”... In de kranten van die tijd lezen we eveneens : “Deze meeting zal ook aan de stoutste onzer ingezetene de gelegenheid geven een luchtreisje te maken ‘t welk hun overtuigen zal, gelijk wij het te Brussel reeds ondervonden, dat het opstijgen per vliegtuig aangenaam de gevoelens prikkelt en een indruk van zekerheid en vertrouwen bij den passagier nalaat waarvan men zich te vooren nooit een gedacht vormt.”       

Datum: 
03/09/1922
Personalia: 
Stampe Jean
Locatie
Siesegemkouter
Aalst
be
Type Locatie: 
Incident
Bronnen: 
De Mol Gaston; Het Vliegveld van Aalst, Flying Pencil, Erembodegem, 2009