Taube bij Ieper

Britse troepen beschoten bij Ieper een DFW Taube, die in een veld moest noodlanden. 's Avonds werden beide vliegeniers, Leutnant Richard Siebel en waarnemer Oberleutnant Gûnther von Heine, werden 's avonds door Belgische politie krijgsgevangen genomen.

Datum: 
14/10/1914
Toestel: 
Locatie

Ieper
be
Type Locatie: 
Incident
Bronnen: 
Deneckere Bernard, Above Ypres, Brighton 2013