Spad 11 bij Houthulst - de Roest & Charles Coomans

Onderluitenant-vlieger baron Jean de Roest d'Alkemade (°7 maart 1894 - Jausse-Mozet) vloog met zijn waarnemer luitenant-vlieger Charles Coomans (°18 april 1894 - Nimy) een verbindingsvlucht, toen hun Spad door grondvuur werd neergehaald. 'John' de Roest zette zijn toestel in het struikgewas van het bos van Houthulst aan de grond. Het vliegtuig was totaal verloren, maar het lijkt wel zeer waarschijnlijk dat beide vliegeniers de crash overleefden. Dit lapje grond werd toen fel bevochten en waarschijnlijk werden de Belgen door Duits machinegeweervuur getroffen. Kort daarna namen de Belgische troepen bezit van de regio en konden de lichamen geborgen worden.

Laten we de woorden van zijn Smaldeel-commandant nemen om dit feit te beschrijven -(Extr.: "La Conquête de l' Air " : Nos Morts , le Lieutenant - Observateur Charles Coomans.)

" . . . Dan begint Maarschalk Foch aan zijn triomftocht. Charles Coomans is bezeten door het uitbundig vuur van patriottisme en glorie. Hij begrijpt, hij voelt dat de overwinning nakend is. Op 28 september 18, de morgen van de grote dag, vertrekt hij voor een liaison-opdracht ten voordele van de infanterie, samen met zijn piloot John de Roest. Aan de rand van Houthulst Bos worden ze neergehaald door vijandelijke kogels. Het vliegtuig valt tussen onze oprukkende troepen en een vijandelijke machinegeweerbunker. Een brancardier haast zich om hulp te bieden aan onze vliegeniers; de man wordt op zijn beurt neergeschoten. Onze infanteristen bestormen de bunker en na enkele uren, wanneer ze de plaats bereiken waar onze helden gevallen zijn, treffen ze er de twee vliegeniers en de brancardier dood aan tussen de wrakstukken van het vliegtuig, omgeven door verschillende lijken van Duitsers. Onze soldaten hadden hun vliegeniers gewroken.

" . . . Welke mooie feiten zijn er steeds opnieuw aan te halen betreffende Charles Coomans onze pen blijft in gebreke om de ontelbare deugden van deze officier te verwoorden. Wij achten het treffender om tekstueel een brief af te drukken, die de zoon aan zijn ouders heeft geschreven: een brief, pakkend wegens zijn eenvoud, maar hoe vol van grootse gevoelens. Wij zijn overtuigd, dat allen die hem zullen lezen, aangegrepen zullen worden door de emotie en enkele tranen zullen plengen ter nagedachtenis van deze pure Belgische held !

Commandant Jacquet"

Beide vliegeniers worden op 1 oktober 1918 begraven op de Militaire Begraafplaats van De Panne. In het begin van de jaren '20 werden vele stoffelijke overschotten van de militaire begraafplaatsen, over heel België verspreid, overgebracht naar hun laatste rustplaats in de gemeenten der slachtoffers. De stoffelijke resten van Luitenant Charles Coomans werden op 13 juli 1922 overgebracht naar Elsene, om er op 15 juli te worden begraven in aanwezigheid van verscheidene hoogwaardigheidsbekleders.

Datum: 
28/09/1918
Toestel: 
Organisaties: 
Personalia: 
Coomans Charles
de Roest d'Alkemade Jean
Locatie

8650 Houthulst
be
Type Locatie: 
Incident
Bronnen: 
Bar André, Brackx Daniël, De Decker Cynrik, Lecomte Georges, Schelfaut Jacques: Gebroken Vleugels, Flying Pencil, Erembodegem, 2010
De Win Guy: Charles Coomans en de raid op Brussel, in: Contact 21