SAI Kramme & Zeuthen KZ III Laerke

SAI Kramme & Zeuthen KZ III Laerke                                     

In het Belgisch civiel luchtvaartregister ingeschreven:

OO-KIM

OO-MAA

 

SAI Kramme & Zeuthen KZ VII                                                                

In het Belgisch civiel luchtvaartregister ingeschreven:

OO-AAB

Datum: 
10/03/2013
Locatie


Twitter icon
Facebook icon
Google icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
e-mail icon