Luchtaanval op de Louisalaan te Brussel

Het overwegend slechte vliegweer tijdens de jaarwende '42-'43 liet de geallieerden niet altijd toe grootschalige luchtoperaties te vliegen. Gedurende deze maanden organiseerde de RAF zgn. Rhubarbs, kleine aanvallen met jagers of jachtbommenwerpers op gronddoelen. De keuze van deze gronddoelen hing soms af van het initiatief van de piloten, die met hun jachtvliegtuigen vele Belgische treinpassagiers uit hun wagons deden vluchten, waarna de locomotief met de boordwapens beschoten werd.

In de morgen van 20 januari zou een Belgisch RAF-piloot, Flight Lieutenant Jean de Selys Longchamps enkele regels in de Belgische luchtvaartgeschiedenis schrijven. Deze Brusselaar dokterde sinds geruime tijd aan het plan een 'coup d'éclat' uit te halen. Aangezien dit voorval de voorbije jaren reeds vele malen in geuren en kleuren beschreven werd, beperken wij ons tot de reconstructie van de feiten met behulp van documenten, ondermeer wat het 609 Squadron die dag in haar dagboek noteerde.

Het 609 Squadron was een jachteenheid waarin een zeer groot aantal Belgische piloten vlogen.

Om 8u.32 verlieten twee Typhoons de startbaan van West Riding voor een Rhubarb boven België. Ten zuidoosten van Brugge beschoten beide Belgische piloten, Flight Sergeant "Le man" Blanco en F/Lt de Selys, een trein. De Selys oordeelde dat het weer het toeliet 'zijn' aanval uit te voeren. Hij zette koers richting Gent, vloog over Brussel en scheerde vervolgens over het Justitiepaleis. Nadat hij hiervan enkele foto's genomen had, raasde hij over de Brusselse 'Cinquantenaire' en de kazerne van de Cavalerie. Hij klom tot 2000 voet en dook naar het zogenaamde 'Gestapo'-hoofdkwartier', gelegen aan de Louisalaan nr. 347. Vermeldenswaard is echter dat hier echter niet - zoals hardnekkig beweerd wordt - de 'Gestapo' huisde, maar wel de Sipo-SD. De Gestapo was trouwens in België niet actief...

Met zijn boordkanonnen vuurde hij naar het pand, waarvan de ruiten sneuvelden. Hij trok zijn Typhoon terug in de lucht, schoof zijn cockpit open en gooide over een drukbevolkt plein een 'Union Jack' en de Belgische driekleur. Er kwam geen tegenstand opdagen, de Selys nam nog enkele luchtfoto's en stuurde tenslotte richting kust. Onderweg strooide hij een duizendtal miniatuurvlaggetjes over enkele Vlaamse dorpen. Om 9u.44 zette hij zijn Typhoon te West Riding aan de grond.

Eén van de vlaggen had het staartvlak beschadigd. Spijtig genoeg had zijn fotocamera niet gefunctioneerd. Tenslotte vernam de Selys dat zijn Britse oversten zijn bravoure-stukje niet waardeerden; al te veel jachttoestellen en piloten waren de voorbije maanden bij Rhubarbs verloren gegaan. De Selys werd als verdoken tuchtmaatregel overgeplaatst naar het 3 Sqn, waarin hij in de zomeravond van 15 augustus dat jaar bij een landing om het leven zou komen.

En toch was de Selys' actie een bewijs van zijn vliegkunst. Om 14u. ratelde het telegraaftoestel in Brussel : "Een Engelse piloot heeft deze ochtend om 9u. in duikvlucht de gebouwen van de S.D. met boordwapens aangevallen en het hoogste huis in de Louisalaan, zonder de omliggende woningen te beschadigen, met grote nauwkeurigheid getroffen."

Er vielen bij de Selys' aanval vier doden : SS Stubaf Alfred Thomas, SS Oberst Krim Kom Werner Vogt, Krim Ob Kom Erich Beiderwieden en Hilfspolizeibeamte und Dolmetscher Richard Peters. Er waren tevens vijf zwaargewonden, waaronder één "hoffnunglos" ("hopeloos") ; Hauptscharführer Fritz Konorbin stierf drie dagen later in het Hôpital Français van de Luftwaffe. De vijf slachtoffers werden te Evere begraven.

Datum: 
20/01/1943
Toestel: 
Organisaties: 
Personalia: 
de Selys Longchamps Jean
Locatie
Louisalaan 347
Brussel
be
Type Locatie: 
Incident
Bronnen: 
De Decker Cynrik & Roba Jean-Louis: Duel boven België, De Krijger, Erpe, 1999