Lancaster te Wilsele (1)

Tijdens het bombardement op Leuven kenden twee Lancasters boven Wilsele hun einde - naar alle waarschijnlijkheid kwamen ze met elkaar in botsing. Dit kan te maken hebben met het feit dat de bemanning van de "WS-Z" , een Lancaster van 9 Squadron, niet Leopoldsburg gebombardeerd had, maar koers zette naar Leuven om daar haar lading kwijt te raken. Deze bemanning, waarvan Pilot Officer Bunnagar het bevel voerde, had niet zo'n duidelijke instructies gekregen over dit doelwit, vooral wat betreft de hoogte en de richting vanwaar het doelgebied moest ingevlogen worden. Het moet op deze wijze geweest zijn dat de "WS-Z" in botsing kwam met de "KO-C" van 115 Squadron, bestuurd door Squadron Leader Grant. De explosie was verschrikkelijk; beide Lancasters hadden immers nog ettelijke gallons brandstof in de tanks om hen weer naar Groot-Brittannië te vliegen. De brokstukken en de bemanningsleden werden dan ook in het rond geslingerd. Een groot gedeelte van één van de machines kwam neer ter hoogte van de Mechelsesteenweg. Op 29 mei rapporteerde de agent VN/AF10 het volgende verslag :

"Op de heuvel bij de kerk van Klein-Wilsele heb ik de resten van een vliegtuig gezien: het achterroer met de achterste geschutskoepel - men zei me dat er zes mitrailleurs waren - met een omvang van 9 tot 12 meter, met op de twee verticale zijwanden een blauwe rechthoek (slechts enkele cm); aan de rand van een bosje langs het kanaal trof ik een vleugel aan waarvan een heel stuk verdwenen was. Men heeft me gezegd dat de romp op de andere oever zou gevallen zijn, achter de molens "La Vignette"."

De lichamen werden her en der aangetroffen, sommigen pas weken later. Een ongelukkige werd in de Leibeek, een afvoerkanaaltje, gevonden. Veel meer dan een skelet bleef er niet over. Tijdens één van de volgende zondagen merkten de kerkgangers een doordringende geur van ontbinding. Ook hier, tussen het hoge gewas, werden de stoffelijke resten van een vliegenier gevonden.[1]

De Lancaster"KO-C" : veteranen en een Amerikaan

Het was de Lancaster "KO-C" van 115 Squadron die bij La Vignette neerkwam. Piloot was de 29-jarige Squadron Leader John R. Grant wiens inzet tijdens een vorige missie zo uitzonderlijk was dat hij achter zijn naam Mentioned in Despatches mocht schrijven, een soort "eretitel" die men kreeg na een "heldendaad". Hij werd vannacht bijgestaan door een tweede piloot, voor wie het zijn eerste missie was. Er was - vrij uitzonderlijk - tevens een Amerikaan aan boord : de staartschutter Technical Sergeant C. Koss uit Illinois. De hele bemanning werd te Wilsele begraven. Ze liggen er nog steeds, op de Amerikaan na, die op verzoek van zijn familie naar Illinois gerepatrieerd werd.

Over de bommenrichter, Pilot Officer Jack Rodgerson, wist zijn jeugdvriend, Lawrence Worth, ons het volgende te vertellen :

“Jack was een grootse persoonlijkheid, een all-round sportman en een goede student. Op 14-jarige leefdtijd ging hij aan het werk in een kantoor te Kirkstall Forge. Na ons oproepingsbevel in 1941 ging hij naar een Initial Training Wing in Groot-Brittannië en vervolgens naar een Flying School in Canada. Dat was de laatste maal dat ik hem zag. Ik ging naar Afrika en onze verloven vielen nooit samen.

Toen Jack verlof had kwam hij altijd eens bij mijn moeder langs. Hij vertelde dat hij een tour van 30 missies achter de rug had en zich voor een tweede vrijwillig gemeld had. Zijn laatste woorden bij mijn moeder waren “Wees maar niet ongerust, Mrs. Worth, beter een kort maar gelukkig leven”. Tot voor enkele jaren plantte ik op Wapenstilstandsdag steeds een kruisje met zijn naam erop aan het Monument voor de gesneuvelde soldaten te Londen.”
[1] Interview Gustaaf Van Laithem, Wilsele, augustus 1998

 

Datum: 
12/05/1944
Toestel: 
Serienr. / Rompcode: 
Organisaties: 
Locatie

Wilsele
be
Type Locatie: 
Incident
Bronnen: 
De Decker Cynrik & Roba Jean-Louis: Doelwit: Leuven, De Krijger, Erpe, 1998