Henry Farman, de Koning der Opvliegers

Henry Farman was een kleine, energieke man die de ambitie om ooit artiest te worden had opgegeven om zich volledig te kunnen inzetten voor het races met fietsen en auto’s en later voor het vliegen.

Hij was geboren in Parijs op 26 mei 1874 en kreeg als naam Harry Edgar Mulford Farman. Hij was de tweede van de drie zonen van Thomas Frederick Farman, een welstellende Engelsman die naar Parijs was afgezakt om er de taak van correspondent voor de Londense krant “Standard” op te nemen. Henry sprak het Engels gebrekkig, hij spelde vaak zijn naam op de Franse wijze – Henri – en hoewel zijn beide ouders Britten waren en zijn geboorte op de Britse ambassade werd geregistreerd, koos hij later voor de Franse nationaliteit. Samen met zijn broer baatte hij een agentschap uit voor de Panhard-, Levavasseur-, Renault- en Delaunay-Belleville auto’s. Na een schitterende carrière als fiets- en autorenner; begon hij zich in 1907 te interesseren voor de ontluikende luchtvaart met toestellen zwaarder dan lucht. Op 1 juni 1907 kocht hij bij de gebroeders Voisin een tweedekker ’van het laatste model’ en kort daarna een juweeltje van een “Antoinette motor”.

Twee maanden later, nl. op 30 augustus 1907, taxiede Farman zijn toestel voor het eerst over het zanderige militaire exercitieterrein van Issy-les-Moulineaux, een gore, slecht befaamde buurt aan de rand van Parijs. Gedurende heel de zenuwslopende maand september reed hij met het toestel van ene eind naar het andere, maar het kwam nooit van de grond los. Er waren dagen dat Farman tot tien keer toe grimmig-vastberaden zijn startaanloop nam. Dan weer raakte hij een godganse dag kwijt aan pogingen om de Antoinette motor op toeren te krijgen door gegoochel met de ontstekings- en de carburatieregeling. Dagen ook waarop Farmans mecanicien ten hoogste een puf aan de motor wist te ontlokken. Na eerst enkele korte sprongen te hebben uitgevoerd, realiseerde hij in de namiddag van 26 oktober 1907 met zijn ‘biplan’ een vlucht van 52 seconden over een afstand van 771 meter.

De wereldroem bereikte hij op 13 maart 1908 toen hij met zijn Farman I-bis de eerste gecontroleerde rondvlucht van 1 km vloog en daarmee de Ernest Archdeacon beker en de prijs van 50.000 goudfrank inpalmde. Die dag had hij de eerste gecontroleerde vlucht van 1 km uitgevoerd op het militaire exercitieterrein in Issy-les-Moulinaux.

Enkele weken later zou hij de eerste vlucht uitvoeren in België. Het was tevens de eerste vlucht ooit, buiten Frankrijk en Groot-Brittannië.

Farmans andere grote bijdrage tot de Belgische luchtvaartgeschiedenis was het feit dat hij te Issy-les-Moulinaux een vliegschool had, waar ook een vijftal Belgen het vliegen aanleerden : Roger Christiaens, Jules de Laminne, Charles Van den Born, Nicolas Kinet en Daniël Kinet.

Personalia: 
Farman Henry
Locatie