Fokker F 7 OO-AGH - Eerste lijnvlucht Brussel-Leopoldstad

Ofschoon de eerste vliegreis tussen België en Belgisch Kongo al in 1925 door Thieffry  werd volbracht, zal het nog tien jaar duren alvorens de infrastructuur en het gebruikte materiaal aan de vereisten zullen voldoen om op een veilige manier met een regelmatige luchtverbinding tussen het moederland en haar kolonie van start te kunnen gaan.

In de vroege ochtend van 23 februari 1935 begaf chef-piloot  Prosper Cocquyt zich naar het meteobureau te Haren en bestudeerde er de weerkundige kaarten die weinig goeds voorspelden. Dat vond hij echter geen reden om het vertrek uit te stellen, dat voorzien was om 4 uur.

De bemanning, samengesteld uit Prosper Cocquyt als gezagvoerder, copiloot Jean Schoonbroodt en marconist Fernand Maupertuis, nam afscheid van de familie en klom vervolgens aan boord van de driemotorige Fokker OO-AGH die de dag voordien was gedoopt door de aalmoezenier van het militair Vliegwezen E.H. Boone. Op beide flanken van de romp prijkte de naam 'Edmond Thieffry' als blijk van hulde aan de pionier van de eerste Kongovlucht tien jaar voordien. Na een reis van vijf en een halve dag, waaraan ook Tony Orta deelnam en dus als de eerste passagier kan worden beschouwd, streek de OO-AGH op 28 februari te 13.55 uur op het vliegveld N'Dolo te Leopoldstad neer. Na een verblijf van vier dagen ter plaatse, werd op dinsdag 4 maart een aanvang gemaakt met de thuisreis naar Brussel waar de OO-AGH tijdens de avond van 8 maart landde. De bemanning werd in triomf rondgedragen waarna de minister van Verkeerswezen du Bus de Warnaffe het woord nam en ik citeer, 'L'avion vient ajouter aux fastes de notre histoire coloniale un nouveau fleuron. Je suis heureux de pouvoir donner à l'as de notre aviation marchánde Cocquyt, un témoignage de notre admiration pour ses exploits sous notre ciel et sous le ciel d'Afrique".Einde citaat. Vervolgens verleende de minister hem het Kruis van Ridder in de Leopoldsorde, terwijl de tonen van de Brabançonne niet uit de lucht waren.

Die ochtend was Jo Van Ackere van Haren opgestegen voor de tweede regelmatige verbinding die langzaamaan zal uitgroeien tot de gerenommeerde L.B.C. (Liaison Belgique-Congo). Het leek alsof de kolonialen zich voortaan minder ver van het moederland verwijderd voelden. De triomfantelijke terugkeer van Cocquyt en zijn bemanning te Brussel-Haren is slechts één van de legendarische hoogtepunten in de geschiedenis van Sabena en haar hoofdpiloot.

Het vaantje, met daarop de naam "Edmond Thieffry" geborduurd, dat bij de vlucht meegenomen werd, ligt tentoongesteld in het Brussels Luchtvaartmuseum.

Datum: 
23/02/1935
Toestel: 
Serienr. / Rompcode: 
Organisaties: 
Personalia: 
Cocquyt Prosper
Schoonbroodt Jean
Maupertuis Fernand
Vanackere Jo
Locatie


Type Locatie: 
Incident
Bronnen: 
Rely Achille; In memorial: Prosper Cocquyt in : Contact