Fairey Firefly te Leopoldsburg - Michel de Pret Roose de Calesberg

Tijdens de maand maart 1934 vonden er te Beverlo grote manoeuvers plaats. De Standaard berichtte over het ongeval met een Firefly,  bestuur door Michel de Pret Roose de Calesberg, die er deelnam aan schietoefeningen:

"De vliegtuigen dalen met stilgelegden motor van eene groote hoogte, om op schijven te schieten en dan weer snel de hoogte in te gaan.

Dinsdagmiddag daalden drie vliegtuigen achter elkaar naar de schijven neer. Het eerste steeg normaal omhoog, doch het tweede, bestuurd door vlieger De Pret, kon zijn motor niet meer in gang zetten en stuikte met de snuit op den grond te pletter en schoot daarna in brand.

De vlieger kon er snel uitspringen, maar toch hadden zijn kleederen reeds vuur gevat. Door zich in de heidekruid te rollen kon hij de vlammen uitdooven. Niettemin was hij reeds erg verbrand in het aangezicht.

Dadelijk daagde hulp op, maar het vliegtuig brandde gansch op."

De Pret zou vier maanden in het hospitaal van Beverlo verblijven, vooraleer weer dienst te nemen in het smaldeel.

 

Datum: 
15/03/1934
Toestel: 
Organisaties: 
Personalia: 
de Pret Roose de Calesberg Michel
Locatie

Leopoldsburg
be
Type Locatie: 
Incident
Bronnen: 
De Standaard 15 maart 1934