Experimenten van Eich te Sint-Denijs-Westrem

Vanop het Exercitieveld te Sint-Denijs-Westrem zou voor het eerst op 3 juni 1910 een vliegtuig opgestegen zijn, ontworpen door de Gentenaar Eich met als piloot Albert Villé. Op 13 juni hernam hij zijn proeven en wist hij zijn toestel tot twee meter hoogte te brengen over een afstand van dertig meter. Over de laatste vlucht op 17 juni schreef de krant :  

“Luchtvliegproeven te Gent - Vrijdag morgend, rond 4 ure, werd de monoplan van onzes stadsgenoot, M. Eich, door een automobiel op sleeptouw genomen en naar St Denijsplein gevoerd. In autotaxi volgden: de eigenaar en M. Albert Ville, de loods. Donderdag voerde een verhuiswagen de bijhoorigheden van het vliegtoestel naar het plein.

Van zoodra men op het plein aankwam, ving men onmiddellijk het opstellen van ‘t toestel aan. Dit werk vereischte geruimen tijd, en, toen alles klaar was, zette de heer Albert Ville den motor bepaald in beweging, het toestel schoot vooruit, en verhief zich, den voorsteven zachtjes aan opgeheven, in het luchtruim. Aldus wist het eene hoogte van 7 meters te bereiken.

Het schijnt evenwel dat het evenwicht van den aeroplaan niet heel nauwkeurig was, want plots plofte het toestel naar beneden, en werd gedeeltelijk op de grond verbrijzeld. De heer Albert Ville ontkwam het ongedeerd. Deze proef had om 8 ure plaats”.

Het was een ongelukkige afloop waarover een ander krantenverslag dat over de rit naar huis met het wrak, niet repte: “Gisterenavond - 17 juni 1910 - zag men rond 8 u. een zonderling gerij de stad doortrekken. Vooraan reed een kleine, rode automobiel met twee zitplaatsen. Achteraan was een houten stelsel vastgemaakt, met lijnwaad overtrokken, dat op twee wielen liep.

Gisterenvoormiddag had de heer Albert Villé op het Sint-Denijsplein schone vluchten gedaan met de vliegmachine van onze stadsgenoot de heer Eich. Hij bestuurde de automobiel op weg naar zijn woning.

Men had de vleugels van de machine losgedaan en eenvoudig bovenop het toestel vastgemaakt. Dit ongewoon schouwspel lokte veel belangstelling uit.”

Het verhaal doet de ronde dat het toestel van Eich jarenlang bewaard bleef in een opslagplaats van de familie in Gent. Toen deze haar eigendom verkocht, verdween het bij de afbraak.

Datum: 
03/06/1910
Toestel: 
Personalia: 
Eich
Ville Albert
Locatie
Derbystraat
Sint-Denijs-Westrem
be
Type Locatie: 
Incident
Bronnen: 
Dhanens Piet en De Decker Cynrik, Een eeuw luchtvaart boven Gent deel I, Flying Pencil, Erembodegem, 2008