Douglas DC-2 PH-ALF Flamingo te Lembeek

De Nederlandse DC-2 die de verbinding Schiphol-Parijs verzorgde, was na een tussenstop op Haren terug opgestegen en vloog zuidwaarts. Ter hoogte van Halle brak plots brand uit.
Getuigen verklaarden later dat hun aandacht het eerst getrokken werd door het vreemde geluid - de Flamingo hing toen nog boven de wolken en was dus niet zichtbaar. Toen dook de machine naar omlaag om in een aardappelveld aan de Hondzochtstraat  te Lembeek in een reusachtige vuurbal te ontploffen. Het duurde uren vooraleer de brand geblust werd. Alle vijftien inzittenden kwamen om het leven. "Hij lag daar in een aardappelveld, beschut door een blonden muur van hoog, rijp koren - een volkomen ruïne, een bangelijke ravage van stukken zwart-geblakerd aluminium van verwrongen resten. Niets, maar dan ook niets bleef er van dezen eens zoo heerlijken brok techniek gespaard. Gendarmen hielden de wachten en drongen de menschen van Halle en de gansche omgeving tot op behoorlijken afstand terug. Men sprak van de dooden, 15 in getal. Zij lagen daar, deze ongelukkige slachtoffers, onder een hel-wit laken - vijftien witte vlekken, die schrik afstaken tegen de blijde zomerlucht en het gezonde koren.", aldus het blad De Stad.
De bemanning bestond uit gezagvoerder C.Th.R. Steensma, Copiloot G. Geering, telegrafist B. Ludekuize en stewardess M.J. van der Laan.

Later zouden delen van het vliegtuig, waaronder een nooddeur, kilometers verderop gevonden worden. Een van de passagiers was de directeur van een Mexicaanse filmmaatschappij, Roberto Trillo. In het bagageruim bevonden zich uiterst brandbare celluloïd filmspoelen, die mogelijks tijdens de vlucht vuur vatten - bij de autopsie zou later blijken dat de inzittenden door rookvergiftiging bevangen waren, voor de Flamingo aan zijn fatale duik begon.

Datum: 
28/07/1937
Toestel: 
Serienr. / Rompcode: 
Organisaties: 
Locatie
Hondzochtstraat
Lembeek
be
Type Locatie: 
Incident
Bronnen: 
De Stad, 6 augustus 1937