DH 9 te Kortessem - Pierre Labhaye

Een DH 9, bestuurd door sergeant vlieger Labhaye, sloeg langsheen de steenweg te Kortessem, in het park van kasteeld de Fauconval, in de bomen (nu gemeentelijk domein in het centrum van Kortessem).  Sergeant Labhaye, een inwoner van de gemeente, had een dubbele schedelbreuk, zijn waarnemer luitenant Van Dieren hield er eveneens meerdere breuken aan over. 

In de krant van 27 mei 1923 verscheen:

"Zaterdag, rond half elf voormiddag, zweefden vier vliegtuigen boven Cortessem, toen men op zeker oogenblik een dof gerucht hoorde: een vlieger was met een vleugel in een hoogen boom van het park van Mevr. de Fauconvol terecht gekomen  -  misschien scheelde er iets aan den motor - en schoot neer in de koer van M. Beunckens. In zijn val had hij een kersenboom uit den grond gerukt, een paar meters van den hofmuur met de grill verpletterd en den gevel van de remise omvergeworpen, en zoo dit gebouw binnengedrongen.

Dadelijk snelden eenige personen bij en zagen het gansch vernielde vliegtuig met de puinen van muren en takken van boomen daar liggen. Met voorzichtigheid begon men te zoeken naar den vlieger en men haalde een militair, bebloed en buiten kennis, onder den puinhoop uit en droeg hem ter verzorging binnen. Intusschen was de menigte aangegroeid. 

Zou er soms geen tweede vlieger onder de puinen liggen ? Nieuwe zoekingen deden nog een militair ontdekken, bebloed, buiten kennis en met verscheurde kleederen. Beide gekwetsten werden onmiddellijk door den geneesheer verzorgd. De ontroering werd nog grooter toen men zag, dat de laatste militair een zoon was van Cortessem: Pierre Labhaye, serjeant van den Vliegeniersdienst. Deze was zoo erg gekwestst, dat de E.H. Pastoor hem onmiddellijk de H. Olie toediende. Honderden nieuwsgierigen kwamen aangereden per velo, auto en per tram: zoo snel had het gerucht zich in 't ronde verspreid. 

's Namiddags om 2 uur werd Labhaye per auto naar het hospitaal te Hasselt vervoerd en zijn medereiziger, Luitenant Van Dieren, naar het hospitaal te Luik. 

De laatste berichten over hunnen toestand (Donderdag) luiden nog al gunstig.

Gelukkig had Lahhaye, bij het vallen, de tegenwoordigheid van geest behouden en den motor nog kunnen afsluiten, anders hadde de groote hoeveelheid benzine zeker ontploft, de reizigers verkoold en misschien verscheidene huizen in brand gestoken."

Volgens lokaal onderzoeker Jos Punie gaan er twee verhalen rond in het dorp over de oorzaak van de crash. Volgens de eerste zou de piloot een oogje gehad hebben op de dochter de Fauconval en daarom te laag over het kasteel gevlogen zijn. In de andere versie zou hij enkele lokale dorpschonen, die op het veld aan het werken waren, hebben willen opschrikken. De verhalen over dit macho-gedrag worden hier dus ruim 90 jaar na datum nog verteld...

In het archief van het Belang van Limburg van zondag 27 mei 1923 schreef een journalist nog schamper : "Die met al die moderne machienen op reis wil, moet ook maar weten, dat hij aan een moderne dood kan komen."
 

Datum: 
22/05/1923
Organisaties: 
Personalia: 
Labhaye Pierre
Locatie
Daaleindestraat 2
Kortessem
be
Type Locatie: 
Incident
Bronnen: 
Le Soir, 22 mei 1923
info via Jos Punie, mail van 2 augustus 2016
archief Het Belang van Limburg