De raid Blankenberge - Oostende - Blankenberge (12 augustus 1911)

Deze wedstrijd werd georganiseerd tijdens de drie dagen onderbreking, die de piloten in Blankenberge kregen om uit te rusten en eventuele schade aan hun vliegtuigen te kunnen herstellen, opgelopen in de Ronde van België. Het was dus eigenlijk een bijkomende etappe met een prijzenpot, zonder invloed op het resultaat van het nationaal circuit: een tocht Blankenberge – Oostende – Blankenberge.

De verwachtingen waren weer heel hoog gespannen. Lees maar wat “Le Carillon” van 12 augustus er over schrijft:

Vandaag gaat de wedstrijd door, georganiseerd door de A.C.O. in samenwerking met het comité van Blankenberge en de gemeentelijke administratie van Oostende: de vlucht Blankenberge – Oostende – Blankenberge.

Gezien het prachtweertje waarvan we momenteel genieten, zijn we er van overtuigd dat deze bijgevoegde etappe een denderend succes zal kennen. De deelnemende aviateurs aan deze zuivere snelheidswedstrijd zullen vanaf 4 u. in de namiddag uit Blankenberge “Aviation” (luchtvaartstatie, eerder grootsprakerig als je weet dat men hiermee eigenlijk het strand van Blankenberge bedoelde) vertrekken. Zij zullen in Oostende voor het Palace Hotel moeten landen en ook van daar naar Blankenberge terugvliegen. Twee prijzen zijn aan deze wedstrijd verbonden: een eerste prijs van 1.500 fr. en een tweede prijs van 1.000 fr. Nadarafsluitingen zullen in de omgeving van het Palace Hotel worden geplaatst. Indien het weer zou tegenvallen, zal de wedstrijd uitgesteld worden tot zondag. Ziehier de namen der deelnemers: Tyck, d'Hespel, Lanser en Contenet.”

Maar bijna alle toestellen hadden tijdens hun vlucht boven België in de stormwind schade opgelopen en waren aan een grondige herstelbeurt toe. Alleen graaf Joseph d'Hespel kreeg zijn toestel tijdig in orde om de korte vliegtocht naar Oostende te maken. Misschien wilde hij vooral zijn beste vriend baron de Vrière niet ontgoochelen. Helaas, weer werd het niets!

Dat uiteindelijk slechts één van de vier aangekondigde deelnemers de vliegtocht werkelijk vloog was al erg genoeg, maar daar kwam nog bij dat hij bij aankomst niet eens door de A.C.O.L.-leden op het strand werd opgewacht omdat men de piloten niet voor zes uur in Oostende verwachtte. Daardoor was ook het 'estran' (strook strand tussen ebbe en vloedlijn) nog niet door de officiële waarnemers ontruimd.

Toen graaf d'Hespel opeens boven het strand verscheen waren nog heel wat mensen aan het pootjebaden. Hij zal waarschijnlijk water en bloed hebben gezweet toen hij zijn toestel tussen een groot aantal wandelaars en baders op dat strand moest neerpoten.

In “Le Carillon” verscheen over dit eerder mislukte wedstrijdgedeelte volgend bondig en zeer officieel ogend bericht:

Om 4 u. bevond zich een grote menigte op de dijk en in de omgeving van de Koninklijke Galerijen, aangelokt om de aankomst van de aviateurs bij te wonen. Om 5 u. 23 vertrokken uit Blankenberge kwam graaf d'Hespel in Oostende aan om 5 u. 34' 13”. De aviateur is terug naar Blankenberge vertrokken om 8 u. 23' bij een strakke oostenwind. Na amper dertig meter aanloop is hij opgestegen. Hij klom snel tot een hoogte van zeshonderd meter. Graaf d'Hespel is in Blankenberge geland om 6 u. 8' 55” 3/5.

Nergens wordt vermeld of de graaf beide prijzen kreeg of slechts één kon claimen, maar eigenlijk kon men hier nauwelijks over een wedstrijd spreken.

Datum: 
12/08/1911
Personalia: 
d'Hespel Joseph
Locatie


Type Locatie: 
Incident