De Duitse Luftwaffe aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog in het Westen

Indien men zich baseert op het uitstekende werk van Ulf Balke over KG 2, kon de Duitse luchtmacht in het Westen op 9 mei 1940 2823 gevechtsklare toestellen inzetten. Hierbij mogen we nog een 20 % tellen van vliegtuigen die op dat moment op de basis kleine herstellingen ondergingen. Wat vooral opvalt in zo'n ontzettend grote luchtmacht is de uniformiteit.

Het jachtwapen (onderverdeeld in Jagdgeschwadern - JG) was uitsluitend uitgerust met de fameuze Messerschmitt Bf 109. Het leeuwedeel werd echter ingenomen door de Kampfgeschwadern (KG) die vlogen met tweemotorige Heinkel 111, Dornier Do 17 en in minder mate Junkers Ju 88. Daartussen vielen de Messerschmitt Bf 110, zware tweemotorige gevechtsvliegtuigen (Zerstörergeschwadern - ZG) en de gevreesde Ju 87 Stuka's die  in de Stukageschwadern (StG) vlogen.

Bovenstaande eenheden werden ingedeeld in Gruppen (romeins cijfer), die op hun beurt ingedeeld werden in Staffeln (arabisch cijfer). Elk Geschwader had een drietal Gruppen en één Stabstaffel. Gezien de enorme inspanningen die het aankomende conflict van de Luftwaffe zouden vergen, werden ook nog de Lehrgeschwadern (LG) ingezet, dit waren (trainings) eenheden waarin alle boven vermelde toestellen gebruikt werden. Om het geheel volledig te maken vermelden we hierbij de inzet van de lange-afstandsverkenners (vooral Do 17), diverse verbindingsvliegtuigen (Fieseler Storch...), transporteenheden (Ju 52) en de verkenners die nauw samenwerkten met het landleger (Hs 126, Fi 156...). De gehele Luftwaffe was opgedeeld in drie Luftflotten, maar hierop verder ingaan zou ons te ver van dit thema doen afwijken.

Het valt op dat de Luftwaffe zij het kwalitatief, met 2500 toestellen tegenover een duizendtal 'geallieerde' machines vooral kwantitatief de bovenhand had. Bovendien was het een luchtmacht dit al negen maanden oorlogservaring én de Spaanse Burgeroorlog in de vleugels had, en al haar ervaringen boven Polen en Midden-Europa had gedistilleerd om - voorlopig - haar laatste grote slag te slaan, die de geschiedenis zou ingaan als de 'Westfeldzug'.

 

Datum: 
09/05/1940
Locatie


Bronnen: 
De Decker Cynrik & Roba Jean-Louis: Mei 1940 boven België, De Krijger, Erembodegem, 1993