Brewster B-339 Buffalo

40 besteld in 1940, maar niet geleverd.

Datum: 
10/03/2013
Locatie