Breguet 19 te Bierset - Joseph Parthoens en Louis 'Slach' Slachmeulen

Volgens diverse dagbladen hadden adjudant-vlieger Joseph Parthoens (°6 juli 1907 - Luik) en waarnemer-bommenwerper adjudant-vlieger Louis 'Slach' Slachmeulen (°8 februari 1909 - Aalst), van het 3/III/2 van Bierset, hun opdracht uitgevoerd en maakten ze zich klaar om op hun vliegveld te landen. Ineens ging de Breguet XIX aan het tollen en viel met geweld in een veld in de omgeving van het station van Bierset. De schok was zeer hevig. De brandstoftank scheurde, de benzine vloeide over de motor en vatte vuur. Toen de brand gedoofd was konden de toegesnelde landbouwers de twee vliegeniers uit het vernietigde toestel halen. Parthoens was reeds overleden en zijn makker die naar het militair hospitaal gevoerd werd, stierf ’s anderendaags.

Het relaas dat Emile Witmeur in zijn boek Contact!... Enlevez les cales over dit ongeval geeft, luidt wel enigszins anders. Hierbij een ingekorte en vrij vertaalde versie.

Parthoens en Slachmeulen moesten een doos die voedingswaren of munitie kon bevatten boven een bepaald punt droppen. De doos was in een daartoe voorziene ruimte geplaatst in de nabijheid van de onderste vleugel, en het valscherm dat de val moest afremmen, zat achteraan in een vak dat afgesloten was door twee platen, voorzien van scharnieren en sterke veren. Boven het doel moest de bommenrichter een hendel bedienen die de doos vrijmaakte. Het gewicht van het vallende recipiënt en de luchtdruk zorgden ervoor dat een koord dat aan de ene zijde van de doos was vastgemaakt en aan de andere kant aan de touwen van het valscherm, deze laatste uit zijn bergplaats haalden. Het koffertje kon dan rustig naar beneden dalen.

Zo moest het normaal gaan, maar het verliep totaal anders. Het vliegtuig rolde over de graspiste en had twee à driehonderd meter afgelegd toen het valscherm, door de koord die in het hoge gras was blijven haperen uit zijn bergplaats werd gehaald, zich ontplooide en het vliegtuig dat juist in volle vaart de grond verliet, uit zijn evenwicht bracht. Het toestel ging enkele meter omhoog sloeg om en dook de grond in. Een lek in de brandstoftank zette alles in brand.

Volgens 'Mimile' was Parthoens al gestorven toen de toegelopen ooggetuigen de plaats van het onheil bereikten. De zieltogende Slachmolen lag op enige meter van het wrak. Hij werd nog naar het Sint-Laurentiushospitaal gebracht waar hij ’s anderendaags overleed. Hij ligt begraven op de gemeentelijke begraafplaats van Aarlen.

Datum: 
17/05/1935
Toestel: 
Organisaties: 
Personalia: 
Parthoens Joseph
Slachmeulen Louis
Locatie

4460 Bierset
be
Type Locatie: 
Incident
Bronnen: 
Bar André, Brackx Daniël, De Decker Cynrik, Lecomte Georges, Schelfaut Jacques: Gebroken Vleugels, Flying Pencil, Erembodegem, 2010