BAC Drone te Kiewit

Over de crash van de BAC Drone OO-BAC, een gemotoriseerd zelfbouw-zweefvliegtuig schreef de Standaard: "Tijdens de Pinksterdagen werd op het vliegveld van Kiewit een groot vliegfeest georganiseerd (...) Maandag, rond 6 u., werd de wedstrijd gesloten verklaard. De genaamde Delacroix Jacques, 25 jaar oud, van de Gentsche Vliegclub, zou nochtans een laatste oefening uitvoeren met zijn geel zeilvliegtuig, oefening die uiterst gevaarlijk is en alleen bij volkomen windstilte mag worden uitgevoerd. Het toestel was tot op een 40-tal meters van den grond gedaald toen plots de wind zich van het vliegtuig meester maakte en dit met een geweldig gekraak op den grond stortte aan den Noordkant van het vliegveld.

Een siddering ging door de rangen der toeschouwers. Onmiddellijk werd hulp geboden en de vliegenier uit zijn neteligen toestand verlost. Geneesheren waren insgelijks spoedig ter plaatse. Het hoofd van het slachtoffer was letterlijk ineengedrukt, daarenboven waren beide beenen erg gekwetst.

Per ambulantie werd de vliegenier naar het hospitaal overgebracht waar hij bij zijn aankomst overleed."

Datum: 
10/06/1935
Toestel: 
Serienr. / Rompcode: 
Personalia: 
De le Croix Jacques
Locatie

Kiewit
be
Type Locatie: 
Incident
Bronnen: 
De Standaard 11 juni 1935