Avro 504 A-12 te Genk - Georges Lemayeur

Korporaal Georges Lemayeur, leerling piloot van de vliegschool van As, bezocht met zijn Avro 504 de familie Houbrechts te Genk - vader was ploegbaas van de mijn. Eerst nam hij de dochter mee, en vervolgens wilde de 18-jarige Lea ook eens meevliegen. "Zij klom nevens den vlieger in het toestel, dat spoedig opvloog. Wanneer hij ongeveer 50 meter hoog was, kreeg het meisje opeens schrik en verloor derwijze het hoofd, dat zij naar het stuur greep, hetwelk door den vlieger gemanoeuvreerd werd. Daardoor viel opeens de motor stil en het vliegmachien sloeg uit evenwicht en plofte als een steen ten gronde.

De vliegmachine werd gansch verbrijzeld. Lea Hoebrechts (sic) was vreeselijk gekwetst over gansch het lichaam. Ten 1 uur namiddag is het arme meisje aan de gevolgen haren wonden bezweken. Georges Lemazeur (sic) was met het hoofd voorover in een zandput gevallen. Hij droeg geene uitwendige wonden, doch kloeg over hevige inwendige pijnen en hoofd, rug en borst.

De jonge man werd per auto naar het Beiersch gasthuis te Luik gevoerd. Zijn toestand was uiterst bedenkelijk en men vreesde een dodelijke afloop."

 

Datum: 
17/08/1921
Toestel: 
Serienr. / Rompcode: 
Organisaties: 
Personalia: 
Lemayeur Georges
Locatie

Genk
be
Type Locatie: 
Incident
Bronnen: 
Le Soir, 21 augustus 1921
Gazet van Antwerpen, 19 augustus 1921